Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu
Wojewódzki Szpital Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej
ul. Marcelego Nenckiego 2
98-200 Sieradz

Przewodniczacy: Maria Kulenty
Biuro Oddzialu PTSR w Sieradzu:
tel (stacjonarny): (043) 827-10-21 wew. 218
tel. (mobile): 784 642 182

Numer rachunku: 32 1930 1086 2330 0335 3561 0001
Bank: BPSSA O./Sieradz


: sieradz@ptsr.org.pl